«Η Παλαιολιθική κληρονομιά της Λέσβου: ευρήματα και προοπτικές», διάλεξη της κας Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.30
Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.