Πατήστε στις εικόνες για περιεχόμενο

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Tο πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» ερευνά τις απαρχές της κατοίκησης στο Αιγαίο. Από το 2012 εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με επίκεντρο τη συστηματική ανασκαφή στα ” Ροδαφνίδια, μία υπαίθρια θέση στον Κόλπο της Καλλονής στρατηγικά τοποθετημένη δίπλα στις θερμές πηγές του Λισβορίου, εξετάζει [….]

Τα Ροδαφνίδια

Τα Ροδαφνίδια είναι ένας χαμηλός λόφος στις δυτικές υπώρειες του Λισβορίου, δίπλα στις θερμές πηγές του Αϊ-Γιάννη και μόλις ένα χιλιόμετρο από τη νοτιοανατολική ακτή του Κόλπου της Καλλονής. Τα Παλαιολιθικά ευρήματα εντοπίζονται στο υπέδαφος, σε παλαιές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις. Κάποιες από τις αποθέσεις αυτές ανυψώθηκαν λόγω της τεκτονικής δραστηριότητας και έπειτα διαβρώθηκαν με αποτέλεσμα αρχαιολογικό υλικό να εντοπίζεται και στην επιφάνεια του […]

Χρονολόγιο

Η ιστορία της έρευνας ξεκινά το 2000, όταν ο Χάρης Χαρίσης και ο Μάκης Αξιώτης, χαρισματικοί γιατροί με πολυσχιδή φυσιογνωστικά και αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, επισκέφτηκαν τα Ροδαφνίδια για να αποτυπώσουν τον νερόμυλο του 19ου αιώνα. Η ανεμελιά της κυριακάτικης εκδρομής συνοδεύτηκε από την παρατήρηση ότι ο οργωμένος λιόφυτος αγρός νότια του μύλου ήταν διάστικτος από εργαλεία […]

Εργασίες Πεδίου

Η δραστηριότητα στο πεδίο περιλαμβάνει επιφανειακή σάρωση, ανασκαφή, γεωφυσική διασκόπηση και γεωλογική χαρτογράφηση. Συμπληρώνεται από θαλάσσια γεωφυσική έρευνα στον Κόλπο της Καλλονής και τη θάλασσα της νότιας Λέσβου.

Η εκτεταμένη διασπορά των Παλαιολιθικών ευρημάτων στα Ροδαφνίδια απαιτεί μια ερευνητική στρατηγική στο πεδίο που θεμελιώνεται σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει επιφανειακή σάρωση του εδάφους […]

Γεωλογία – Στρωματογραφία – Παλαιογεωγραφία

Το γεωλογικό υπόβαθρο των Τεταρτογεννών αποθέσεων στα Ροδαφνίδια αποτελείται από πυρομβρίτη. Ο πυρομβρίτης είναι πέτρωμα που σχηματίστηκε από την πυροκλαστική ροή κίσσηρης κατά τη διάρκεια των ηφαιστειακών εκρήξεων της Κατώτερης Μειοκαίνου Εποχής (23-16 εκατομμύρια χρόνια). Ο λόφος οριοθετείται στα βόρεια από ένα μικρό ρέμα και στα δυτικά από μεγαλύτερο ρέμα που τροφοδοτείται από [….]

Χρονολόγηση

Για τη χρονολόγηση της αρχαιολογικής θέσης χρησιμοποιούνται συνδυαστικά σχετικές (καθορισμός στρωματογραφίας, τεχνομορφολογικά χαρακτηριστικά της λιθοτεχνίας, αναγνώριση μικροαπολιθωμάτων, παλυνολογία) και απόλυτες μέθοδοι χρονολόγησης (Οπτικώς Διεγειρόμενη Φωταύγεια pIRIR, παλαιομαγνητισμός).

Τέσσερα δείγματα από τα σκάμματα της πρώτης ανασκαφικής εξόρμησης υποβλήθηκαν σε ανάλυση με τη μέθοδο της Οπτικώς Διεγειρόμενης [….]

Ομάδα Εργασίας

To πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» εκπονείται από επιστήμονες με ειδίκευση στην αρχαιολογία, τη γεωαρχαιολογία, την αρχαιομετρία, τις γεωεπιστήμες, την παλαιοκλιματολογία και την παλαιογεωγραφία, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Νένας Γαλανίδου […]

 

Αρχαιολογική Εκπαίδευση

Η «Παλαιολιθική Λέσβος» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην έρευνα πεδίου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εργασία είναι εθελοντική και συλλογική. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, τα Ροδαφνίδια μετατρέπονται σε ένα υπαίθριο σχολείο αρχαιολογίας και γεωλογίας του Τεταρτογενούς. Παράλληλα, το δημοτικό [….]

Χρηματοδότηση - Χορηγίες

Αρωγοί στο πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέσβος» είναι ιδρύματα και φορείς του δημοσίου, κοινωφελή ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η έρευνα διεξάγεται με χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον Δήμο Λέσβου, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (2016, 2017) και το […]

Δημόσια Αρχαιολογία

Η Δημόσια Αρχαιολογία αποσκοπεί στην ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και όλων των ενδιαφερομένων στην ερευνητική διαδικασία. Είναι στοιχείο του γονιδιώματος της «Παλαιολιθικής Λέσβου». Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, τα σκάμματα και το εργαστήριο είναι ανοιχτά στους επισκέπτες και εθελοντές ανασκαφείς σε ένα πρωτότυπο πείραμα αρχαιολογικής εξωστρέφειας. Μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις, η αρχαιολογική ομάδα συνομιλεί [….]

 

Tύπος - Μ.Μ.Ε.

Ο τύπος και τα Mέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την “Παλαιολιθική Λέσβο” […]

Παλαιολιθικό Σεμινάριο

Το Παλαιολιθικό Σεμινάριο (2015-2018) ήταν μια κοινή προσπάθεια των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συνομιλία της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας με το ειδικό και ευρύ κοινό. Οι ομιλητές, ερευνητές και πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσίασαν στο κεντρικό κτίριο του ΕΚΠΑ τις έρευνες πεδίου και συζήτησαν σύγχρονα θεωρητικά και […]

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.