Συνέδρια – Σεμινάρια

Διάχυση της γνώσης σε επιστημονικά ακροατήρια

2022

The Aegean Palaeolithic research agenda, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Digging, mapping, profiling, trenching, and sampling: archaeological field strategies for investigating the Acheulean Rodafnidia, Lesbos, Ν. Γαλανίδου, J. McNabb, Π. Τσακανίκου, Ε. Καρκαζή, Ν. Σουλακέλλης, Χ. Βασιλάκος, Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Ηλιόπουλος, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

The Acheulean site of Rodafnidia: geology, stratigraphy and chronology, Γ. Ηλιόπουλος, Γ. Αλεξόπουλος, Π. Παπαδοπούλου, Α. Ζεληλίδης, Σ. Δίλαλος, Ν. Βούλγαρης A. Biggin, L.J. Arnold, N. Taffin, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Lithic Raw Material Economy and Provenance at the Acheulean site of Rodafnidia, Lesbos, Ε. Καρκαζή, Α. Μαγγανάς, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

A 3D geometric morphometric shape analysis of the Acheulean Large Cutting Tools from Lesbos, G. Herzlinger, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

The Acheulean site of Rodafnidia: detailed sedimentological analyses, Ν. Μπουρλή, Γ. Ηλιόπουλος, Ν. Γαλανίδου, A. Ζεληλίδης, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Following the water: palaeocurrent directions of the Middle Pleistocene fluvial network of Rodafnidia, Ν. Μπουρλή, Γ. Ηλιόπουλος, Π. Παπαδοπούλου, Ν. Γαλανίδου, Α. Μαραβέλης, Α. Ζεληλίδης, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

The palaeoenvironment of the Acheulean site of Rodafnidia: the microfossil record, Π. Παπαδοπούλου, Κ. Βασιλειάδου, Μ. Κολενδριανού, Γ. Ηλιόπουλος, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

The Kamara and Vathy Lagkadi Palaeolithic sites, Lisvori alluvial plain: geology, stratigraphy and finds, Ν. Γαλανίδου, Π. Τσακανίκου, Γ. Ηλιόπουλος, Π. Παπαδοπούλου, L.J. Arnold, Α. Ζεληλίδης, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Soil resources as indicators for affordances at the Acheulean site of Rodafnidia: a geoedaphic approach, S. Kübler, Π. Τσακανίκου, Γ. Ηλιόπουλος, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Plio-Quaternary palaeogeographic evolution of central south Lesbos: implications for Palaeolithic Archaeology, Σ. Σωτηροπούλου, Μ. Καλαϊτζής, Δ. Σακελλαρίου, E. Σκούρτσος, Χ. Κρανής, Θ. Χασιώτης, Ν. Γαλανίδου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

The Villafranchian fauna of Vatera, Lesbos, Greece, Athanassiou, Γ. Λύρας, A.A.E. van der Geer, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Reassessing the biogeographical role of the Aegean region during the Early and Middle Pleistocene: an affordance-based modelling approach, Π. Τσακανίκου, Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads. Hominin settlement in Eurasia and Africa, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Λέσβος, Ιούνιος 2022

Παλαιολιθική Κληρονομιά, τουρισμός και αγροτικές κοινότητες στο ελλαδικό χώρο, Γ. Μπέκα, Αρχαιολογία, Τοπικές Κοινωνίες και Τουρισμός, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ιανουάριος 2022

2021

Αρχαιολογία και καθημερινότητα. Η δημόσια αρχαιολογία στο προσκήνιο, Γ. Μπέκα και Ν. Γαλανίδου, Υλικός Πολιτισμός, Αρχαιολογία και Τουρισμός: Από τα αρχαιολογικά αντίγραφα στις ταξιδιωτικές υλικότητες και τα τουριστικά αναμνηστικά (souvenirs), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2021

Διερευνώντας τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στο Αιγαίο: Παλαιολιθική Λέσβος, Ν. Γαλανίδου, Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Έρευνα και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2021

Διερευνώντας τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στο Αιγαίο: Παλαιολιθική Λέσβος, Ν. Γαλανίδου, Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογία: Έρευνα και Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2021

The Aegean Acheulean: a view from Rodafnidia on Lesbos, Ν. Γαλανίδου, Γ. Ηλιόπουλος, Π. Τσακανίκου, Ε. Καρκαζή, Π. Παπαδοπούλου, Ν. Μπουρλή, Α. Ζεληλίδης, Α. Μαγγανάς, L. Arnold, International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences-, XIX Congress of the UISPP (International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences-Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques), Casablanca, Σεπτέμβριος 2021

Gender in Public Archaeology: Feminist discourses in rural Lesbos, Γ.Μπέκα και Ν. Γαλανίδου, Ένωση Ευρωπαίων Αρχαιολόγων- EAA 27η Ετήσια συνάντηση, Κίελο, Σεπτέμβριος 2021

Refloating the Aegean Lost Dryland: An Affordance-Based GIS Approach to Explore the Interaction Between Hominins and the Palaeolandscape, Π. Τσακανίκου, Ένωση Ευρωπαίων Αρχαιολόγων Ένωση Ευρωπαίων Αρχαιολόγων- EAA 27η Ετήσια συνάντηση, Κίελο, Σεπτέμβριος 2021

TThe Palaeolithic Lesbos Thesaurus and Database: Digital recording, documentation and management of the Acheulean artifacts and field research, Ν. Γαλανίδου, Π. Ζερβουδάκης, Λ. Χαράμη, Π. Τσακανίκου, Ε. Καρκαζή, Γ. Μπέκα και Α. Μαγγανάς, “ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ” , Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, Σεπτέμβριος 2021

Χτίζοντας την ψηφιακή επικοινωνία της Παλαιολιθικής Λέσβου µε το ευρύ κοινό, στην ημερίδα “Ψηφιακή επικοινωνία στον πολιτισμό και τον τουρισμό : το ελληνικό παράδειγμα”, Ν. Γαλανίδου και Γ. Μπέκα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ιούνιος 2021

The Aegean dryland: The lost ‘middle route’ to Europe? Assessing implications for hominin movement and occupation during the Lower Palaeolithic, Π. Τσακανίκου, CAHO Seminar Series 2020-2021, Centre for the Archaeology of Human Origins, Πανεπιστήμιο του Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο, Φεβρουάριος 2021

2020

The Acheulean archaeology of Lesbos, Greece and the Aegean corridors connecting east and west Eurasia, Ν. Γαλανίδου, Down Ancient Trails: Archaeology Forum, Sharma Center for Heritage Education, Ινδία, Ιούνιος 2020

2019

Αρχαιολογική έρευνα και νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο, Γ. Μπέκα, Ν. Γαλανίδου, Αρχαιολογικοί Διάλογοι 5η συνάντηση – ΘαλασσοΓεωγραφίες: Ρότες, Ροές, Δίκτυα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Μάιος 2019

Local Communities and Heritage Management: Ethnoarchaeology as Agency, Γ. Μπέκα, Π. Ζερβουδάκης, Sense and Sustainability International Conference on Archaeology and Tourism, Zagreb, Μάιος 2019

2018

Μνήμες, Τόπος και Παλαιολιθική Αρχαιολογία: τα αποτελέσματα μιας πρώτης εθνογραφικής προσέγγισης, Γ. Μπέκα, 24ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νοέμβριος 2018

Acheuleans in the Aegean Neanderthals in the Ionian Sea: A view from SE EuropeΝ. Γαλανίδου, The Prehistoric Society Europa Conference 2018 – Coastal Archaeology in Prehistory, A conference celebrating the achievements of Professor Geoff Bailey in the field of European prehistory, Πανεπιστήμιο York, Αγγλία, Ιούνιος 2018

Middle Pleistocene raw- material procurement and use in the Aegean: a view from the Acheulean of Lesbos, Ν. Γαλανίδου, Ε. Καρκαζή, Α. Μαγκανάς, UISPP, XVIII Colloque, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, Γαλλία, Ιούνιος 2018

Palaeolithic archaeology and submerged landscapes in Greece: The current state of the artΝ. Γαλανίδου, Α. Ζαβιτσάνου, Π. Τσακανίκου, Δ. Σακελλαρίου, UISPP, XVIII Colloque, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, Γαλλία, Ιούνιος 2018

2017

The Middle Pleistocene archaeology of Lesbos, Ν. Γαλανίδου, Quaternary Interglacials, 3ο Διεθνές εργαστήριο: Interglacials of the 41kyr-world and the Middle Pleistocene Transition, Μόλυβος, Λέσβος, Αύγουστος 2017

2016

Θάλασσα και χέρσος κατά το Τεταρτογενές και η αρχαιολογία των πρώιμων μεταναστεύσεων, Ν. Γαλανίδου, 3ο Διεθνές Γεω-πολιτισμικό συνέδριο «Σαμαριά», Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Χανιά, Μάιος 2016

Η Λέσβος πριν από μισό εκατομμύριο χρόνια: oι αρχαιολογικές μαρτυρίες από τα Ροδαφνίδια στο Λισβόρι, Ν. Γαλανίδου, Παλαιολιθικό σεμινάριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

2015

Για μια νησιωτική αρχαιολογία της Παλαιολιθικής εποχής. Θάλασσα και χέρσος κατά το Πλειστόκαινο, Ν. Γαλανίδου, Νησιωτικό διεπιστημονικό εργαστήριο. Νησιά και νησιώτες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Νησιωτικοί κόσμοι στη μακρά γεωπολιτισμική διάρκεια, προς τιμήν του Émile Kolodny, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2015

Lower Palaeolithic Rodafnidia: lithic raw material provenance and petrography, Ε. Καρκαζή, Α. Μαγκανάς, Α. Κατερινόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ν. Γαλανίδου, 2ο Διεθνές Γεω-πολιτισμικό συνέδριο «Σίγρι 2015», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος, Ιούνιος 2015

Archaeological discovery on the Aegean shelf, Ν. Γαλανίδου, Διεθνές συνέδριο European Maritime Day Conference – Maritime Cultural Heritage and Blue Growth: What’s the Connection, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μάιος 2015

Middle Pleistocene Hominids in Greece: a view from the Acheulean site of Rodafnidia on Lesvos, Ν. Γαλανίδου, Σεμινάριο, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Μάιος 2015

Middle Pleistocene Hominins at the doorstep of Europe: The Acheulean Site of Rodafnidia on Lesvos, Greece, Ν. Γαλανίδου, PalMeso σεμινάριο, Dept. of Archaeology, Πανεπιστήμιο Cambridge, Αγγλία, Μάρτιος 2015

Public engagement with the ancient world in Greece: Limitations and prospects, Ν. Γαλανίδου, Material Cultures in Public Engagement: European Perspectives on public engagements with collections of the Ancient World, Fitzwilliam Museum, Πανεπιστήμιο του Cambridge, Αγγλία, Μάρτιος 2015

Middle Pleistocene Hominins on the Eastern Doorstep of Europe: The Acheulean Site of Rodafnidia on Lesvos, Greece, N. Γαλανίδου, The York Seminars, Dept. of Archaeology, Πανεπιστήμιο York, Αγγλία, Μάρτιος 2015

2014

Τhe Acheulean site at Rodafnidia, Lisvori on Lesvos, Greece, Ν. Γαλανίδου, European Acheuleans. Northern v. Southern Europe: Hominins, technical behaviour, chronological and environmental contexts, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Παρίσι, Γαλλία, Νοέμβριος 2014

New Palaeolithic Research in the Aegean and Ionian Seas: Implications for Dispersal and Underwater Research, Ν. Γαλανίδου, DISPERSE Project. Dynamic Landscapes, Coastal Environments and Human Dispersals, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Νοέμβριος 2014

Από την Αφρική στο Αιγαίο: Τα πρώτα ίχνη του ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο, Ν. Γαλανίδου, Δαρβινική Δευτέρα, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Οκτώβριος 2014

Lower Palaeolithic research where Asia meets Europe: The Acheulean Rodafnidia on Lesvos, Greece, N. Γαλανίδου, Σεμινάριο Institut de Paléontologie Humaine, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρίσι, Γαλλία, Σεπτέμβριος 2014

Cherts and prehistoric artifacts: first petrological results from new findings in Meganisi island, Lefkas and Rodafnidia, Lisvori, Lesvos, Greece, Α. Μαγκανάς, Ν. Γαλανίδου, Π. Χατζημπαλόγλου, Γ. Ηλιόπουλος, Α. Κατερινόπουλος, Διεθνές συμπόσιο – Coastal Landscapes, Mining Activities & Preservation of Cultural Heritage, Μήλος, Σχολή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Σεπτέμβριος 2014

The Quaternary Sea: Α linking thread in early human travels in the Aegean Basin, Ν. Γαλανίδου, Archaeology of the Sea International Conference του ΥΠΠΟ με το Ελεύθερο Παν/μιο των Βρυξελλών και το Καθολικό Παν/μιο της Λουβέν συνοδευτικό της έκθεσης Nautilus, Navigating Greece, Βασιλικά Μουσεία, Βρυξέλλες, Μάρτιος 2014

2013

Pleistocene Submerged Landscapes and Palaeolithic Archaeology in the Tectonically Active Aegean Region, Δ. Σακελλαρίου, Ν. Γαλανίδου, Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes, Πανεπιστήμιο Szczecin, Πολωνία, Σεπτέμβριος 2013

Αναζητώντας τους παλαιολιθικούς ανθρώπους και ανθρωπίδες στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, Ν. Γαλανίδου, Ημερίδα. Αρχαιολογική έρευνα και εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μέθοδοι, δεδομένα, εκτιμήσεις, προοπτικές, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Μάιος 2013

Αναζητώντας τους πρώτους κατοίκους του Αιγαίου: Η παλαιολιθική ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου, Ν. Γαλανίδου, Νησιωτικές Ταυτότητες. Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην έρευνα και ανάδειξη του πολιτισμού του αρχιπελάγους. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα, Απρίλιος 2013

Palaeolithic research where east meets west, Rodafnidia on Lesvos, NE Aegean Sea, Ν. Γαλανίδου, J. MacNabb, Γ. Ηλιόπουλος, J. Cole, European Palaeolithic Conference, Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο, Φεβρουάριος 2013

2012

Excavating Rodafnidia, an Acheulean open air-site on Lesvos, NE Aegean Sea, Ν. Γαλανίδου, J. MacNabb, Γ. Ηλιόπουλος, J. Cole, Human Evolution in the Southern Balkans, Πανεπιστήμιο Tübingen, Γερμανία, Δεκέμβριος 2012

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.