Σεμινάρια του Κέντρου για την Αρχαιολογία της Καταγωγής του Ανθρώπου (CAHO), Πανεπιστήμιο του Southampton

Ομιλία από τον Dr Ceri Shipton (University College London)

Η εμφάνιση αναδρομικών αφηγήσεων για τη μετάβαση από την Αχελαία στη Μέση Παλαιολιθική

Πέμπτη 9 Ιουνίου 20:00 (ώρα Ελλάδας)

Παρακολουθείστε την ομιλία ζωντανά μέσω MS Teams

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.