Τα αρχαιότερα κατάλοιπα του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου στην Ανατολική Αφρική έχουν ηλικία πάνω από 230.000 χρόνια

Η αυγή της ανθρωπότητας μεταφέρεται 30.000 χρόνια νωρίτερα

Από τη Sarah Collins

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cam.ac.uk%2Fstories%2Fhomosapiens&data=04%7C01%7C%7C5a9e2a0112bb4aab69d008d9d7610c92%7C84df9e7fe

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.