Ομιλία από τον Dr. David Friesem την Τετάρτη 6 Αρπιλίου στις 16:00

Κινητικότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και χρήση του χώρου εντός της θέσης δραστηριότητας (intra-site): μια εθνοαρχαιολογική ματιά“, The Haifa Center for Mediterranean History, University of Haifa 

https://huji.zoom.us/j/8340833561?pwd=UVV3cXBsRnRaaWsreWJnUXljajV5Zz09

Meeting ID: 834 083 3561

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.