Προιστορικό Σεμινάριο HUJI, Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η ομιλία αυτής της εβδομάδας από τη Dr Sonia Grimm, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig, Γερμανία 

Μελετώντας την ανθεκτικότητα στη Βόρεια Ευρώπη κατά το τέλος της Πλειστοκαίνου

Join Zoom Meeting

https://huji.zoom.us/j/88390723904?pwd=MGxmckJKNWQwbkJycnRCWFFoR2tOdz09


Meeting ID: 883 9072 3904 Passcode: 212191

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.