Τί μαθαίνουμε για την ζωή των προγόνων μας μέσα από την μελέτη των δοντιών;

1 Απριλίου, 11:00 (PT)|12:00 (MT)|14:00 (ET)

Παρακολουθείστε την ομιλία της Kate McGrath υποτρόφου του Leakey Foundation  

https://leakeyfoundation.org/live/

© Πνευματικά Δικαιώματα Παλαιολιθική Λέσβος 2023

Απαγορεύεται η μερική ή ολική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση υλικού από το www.palaeolithiclesbos.org σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

© Copyright Palaeolithic Lesbos 2023

Partial or total use, reproduction, republication of material from www.palaeolithiclesbos.org in any other medium, electronic or printed, without the written permission of the Copyright holder is prohibited.